07
October
2020
|
21:32
Europe/Amsterdam

Statement on the tragic death of Alun Owen

Summary

A statement from our CEO on the tragic death of engineer Alun Owen

Following the tragic death of engineer Alun Owen, please find a statement from our CEO Clive Selley.

"We're extremely shocked and saddened to have lost Alun Owen, one of our Openreach family. Our thoughts and deepest sympathies are with Alun's family and friends. Alun was an extremely popular member of the team and had been working as an engineer in and around north Wales for five years. We're now working closely with the North Wales Police while they carry out their investigation."

 

Dywedodd Clive Selley, Prif Weithredwr Openreach: "Rydym wedi ein syfrdanu a'n tristáu'n fawr o fod wedi colli Alun Owen, un o'n teulu Openreach, neithiwr. Mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad dwysaf â theulu a ffrindiau Alun. Roedd Alun yn aelod hynod boblogaidd o'r tîm ac wedi bod yn gweithio fel peiriannydd yng ngogledd Cymru am bum mlynedd. Rydym bellach yn gweithio'n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru wrth iddynt gynnal eu hymchwiliad."